Przypominamy! – Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Szanowni Państwo,

informujemy, że Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w ramach unijnych systemów jakości, tj.

gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
chronionych nazw pochodzenia;
chronionych oznaczeń geograficznych;
rolnictwa ekologicznego;
ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;

oraz krajowych systemów jakości, tj.

„Jakość Tradycja”;
„Quality Meat Program” (QMP);
„Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”;
„Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”;
„Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”;
Integrowana Produkcja Roślin (IP).

Termin składania wniosków: od 30 października 2020 r. do 3 grudnia 2020 r.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie: https://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci

Comments are closed