Rezygnacja z certyfikacji

Producent, który chce zrezygnować ze współpracy z jednostką certyfikującą powinien złożyć pisemne wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.