Certyfikat zgodności Nr PL-EKO-05-006020/P/21/1

określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007, wydany podmiotowi gospodarczemu:

FSF OLEJ Sp. z o.o.
Katowice, ul. Przemysłowa 10
40-020 Katowice

Dystrybutor
[Kliknij aby zobaczyć szczegóły certyfikatu]
Okres ważności certyfikatu od 4 lutego 2021 r. do 5 lutego 2022 r.

Niniejszy dokument został wydany na podstawie art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 oraz rozporządzenia (WE) 889/2008. Zadeklarowany podmiot gospodarczy poddał swoją działalność kontroli i spełnia wymagania określone we wspomnianych rozporządzeniach.

Jednostka certyfikująca upoważniona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – nr identyfikacyjny PL-EKO-05. Jednostka certyfikująca akredytowana przez PCA, Nr AC 119.

W przypadku wydania dodatkowych załączników do certyfikatu będą one ważne tylko po okazaniu niniejszego certyfikatu.

Kolejne wydanie certyfikatu anuluje wydanie poprzednie.
DYREKTOR
mgr Beata Pietrzyk

Kraków, dnia 4 lutego 2021 r.

Leave a Reply