Certyfikat zgodności Nr PL-EKO-05-006020/P/21/2

określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007, wydany podmiotowi gospodarczemu:

FSF OLEJ Sp. z o.o.
Katowice, ul. Przemysłowa 10
40-020 Katowice

Dystrybutor
[Kliknij aby zobaczyć szczegóły certyfikatu]
Okres ważności certyfikatu od 22 listopada 2021 r. do 5 lutego 2022 r.

Niniejszy dokument został wydany na podstawie art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 oraz rozporządzenia (WE) 889/2008. Zadeklarowany podmiot gospodarczy poddał swoją działalność kontroli i spełnia wymagania określone we wspomnianych rozporządzeniach.

Jednostka certyfikująca upoważniona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – nr identyfikacyjny PL-EKO-05. Jednostka certyfikująca akredytowana przez PCA, Nr AC 119.

W przypadku wydania dodatkowych załączników do certyfikatu będą one ważne tylko po okazaniu niniejszego certyfikatu.

Kolejne wydanie certyfikatu anuluje wydanie poprzednie.
DYREKTOR
mgr Beata Pietrzyk

Kraków, dnia 22 listopada 2021 r.

Leave a Reply