Zmiana terminu składania prognozy produkcji w systemie rolnictwo ekologiczne

Szanowni Państwo,
w związku z przedłużeniem terminu na składanie wniosków o przyznanie płatności, Biocert Małopolska Sp. z o.o również przedłuża termin na składanie prognozy produkcji roślinnej i zwierzęcej do dnia 30.06.2023 r.

Comments are closed