nowe VI. wydanie programu QMP

Szanowni Państwo,

z dniem 01.02.2023 r. weszło w życie nowe VI. wydanie programu QMP ogłoszone w czerwcu 2022 r. Od dnia 01.02.2023 wszystkie nowe procesy oraz procesy w nadzorze prowadzone będą przez Biocert Małopolska Sp. z o.o. zgodnie z wymaganiami wydania VI. systemu QMP.
Przypominamy również, że każdy podmiot posiadający ważny certyfikat wydany przez Biocert Małopolska Sp. z o.o. potwierdzający spełnienie wymagań QMP wydanie V., zobowiązany jest do dostosowania swoich działań i dokumentacji do wymagań określonych w wydaniu VI. obowiązującego standardu. Weryfikacja wdrożenia ww. działań odbędzie się podczas najbliższej planowanej inspekcji u klienta. Więcej informacji na stronie Biocert.pl w zakładce QMP .

Comments are closed