Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, tj.

gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
chronionych nazw pochodzenia;
chronionych oznaczeń geograficznych;
rolnictwa ekologicznego;
ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;
oraz krajowych systemów jakości, tj.

„Jakość Tradycja”;
„Quality Meat Program” (QMP);
„Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”;
„Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”;
„Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”;
Integrowana Produkcja Roślin (IP).

Termin składania wniosków: od 31 maja 2021 r. do 1 lipca 2021 r.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci  

Comments are closed