Dokumentacja wnioskowa

Producent, który chce rozpocząć działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego powinien przesłać do Biocert Małopolska Sp. z o.o. następujące dokumenty:

  • ZGŁOSZENIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Pobierz.pdf

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania formularza – Pobierz.pdf

  • WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE CERTYFIKACJI / OPIS
  • LISTA PRODUKTÓW (WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM OPIS PRODUKTU)- JEŻELI DOTYCZY

Producent kontynuujący działalność w systemie kontroli Biocert Małopolska Sp. z o.o. w zakresie rolnictwa ekologicznego powinien przesłać następujące dokumenty:

  • ZGŁOSZENIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Pobierz.pdf – tylko w przypadku zmian w zakresie działalności

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania formularza w zakładce Aktualizacja zgłoszenia