Dofinansowanie: Nabór wniosków (1 stycznia-1 marca) na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Szanowni Państwo

W terminie od  31 stycznia do  1 marca 2019 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków przez ARIMIR  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego PROW 2014- 2020. O pomoc mogą się ubiegać rolnicy, domownicy bądź ich małżonkowie. 

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego. Kryteria wyboru premiować będą m.in uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt); Więcej wyjaśnień znajdziecie Państwo na stronie ARIMR: przejdź do strony link 

Przypominamy, że Biocert Małopolska oferuje przeprowadzenie procesu certyfikacji w zakresie:

unijnych systemach jakości:

  • rolnictwo ekologiczne
  • produkty regionalne i tradycyjne (ChOP, ChOG, GTS)

krajowych systemach jakości: 

  • integrowana produkcja roślin
  • gwarantowana jakość żywności QAFP
  • gwarantowana jakość wołowiny QMP
  • Jakość Tradycja

Dokumentami potwierdzającymi uczestnictwo jest certyfikat, który możecie Państwo wnioskować w Biocert Małopolska.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z biurem jednostki tel +48 12 430-36-06  

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>