Do pobrania

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Jednostki Certyfikującej pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).Dokumentacja wnioskowa:

ZGŁOSZENIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO 

wersja pdf

wersja excel


WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ ZGODNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ PROWADZONEJ METODAMI EKOLOGICZNYMI/OPIS JEDNOSTKI

wersja pdf

wersja excel

Wersja aktywna excel  pobierz


ROCZNY PLAN PRODUKCJI

Plan produkcji roślinnej wersja pdf

Plan produkcji zwierzęcej wersja pdf

Plan produkcji roślinnej wersja excel

Plan produkcji zwierzęcej wersja excel

Wersja aktywna excel z możliwością kopiowania danych z Wniosku o przyznanie płatności – pobierz

Roczny plan produkcji dostępny jest także w programie AgroSystem firmy CeeS (www.doplaty.pl)Pozostałe formularze:

OŚWIADCZENIE O PRZEJĘCIU I PRZEKAZANIU DZIAŁEK –wersja pdf


WZORY PEŁNOMOCNICTW DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

Pełnomocnictwo do reprezentowania tylko podczas kontroli dla osób fizycznych –wersja pdf

Pełnomocnictwo do reprezentowania we wszelkich sprawach dla osób fizycznych –wersja pdf 


PROŚBA O ROZSZERZENIE CERTYFIKATU/UMIESZCZENIE NA CERTYFIKACIE

produkcja roślinna  –wersja pdf

produkcja zwierzęca  –wersja pdf


FORMULARZ WYPOWIEDZENIA UMOWY –wersja pdfWzory formularzy REJESTRÓW:

REJESTR EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ROŚLINNEJ

wersja pdf

wersja excel


EWIDENCJA TOWAROWA

Cz. 1. Rejestr składowania produktów ekologicznych / z okresu konwersji –wersja pdf

Cz. 2. Rejestr odbiorców/nabywców produktów wprowadzonych na rynek –wersja pdf

wersja excel


REJESTR EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Cz. 1. Rejestr zwierząt przybywających do gospodarstwa rolnego

Cz. 2. Rejestr zwierząt opuszczających gospodarstwo rolne

Cz. 3. Rejestr zwierząt padłych

Cz. 4. Rejestr pasz

Cz. 5. Rejestr wypasu

Cz. 6. Rejestr leczenia chorób i zapobiegania im oraz opieki weterynaryjnej

wersja excel


REJESTR ZAKUPÓW ŚRODKÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ –wersja pdf

REJESTR ZAKUPÓW ŚRODKÓW PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ –wersja pdf