Cennik opłat

Cennik za proces certyfikacji w 2017 roku

Wysokość opłat za proces certyfikacji zależy od powierzchni użytków rolnych gospodarstwa (ekologicznych i konwencjonalnych) zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

Powierzchnia UR gospodarstwa [ha] do 5,0 5,01- 10,00 10,01-20,00 20,01-50,00 50,01-100,00 Powyżej

100,00

Opłata za certyfikację brutto

(w tym zadatek) [zł]*

690 890 1150 1290 1360 1460

* W przypadku lokalizacji jednostek produkcyjnych (działek i/lub obiektów) w różnych województwach, należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 300 za każde dodatkowe województwo.

Numer naszego konta: 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864
Raiffeisen Bank Polska S.A.