Opłaty

Producenci  zainteresowani certyfikacją produktów wegańskich i/lub wegetariańskich w oparciu o wymagania Wega-Cert, informację o opłacie za proces certyfikacji mogą otrzymać tą informację poprzez bezpośredni kontakt z naszą jednostką.

Sprawy finansowe związane z certyfikacją Wega-Cert, reguluje cennik opłat BC.

Opłaty są uzależnione m.in. od wielkości organizacji, zakresu działalności producenta oraz złożoności procesów produkcji, lokalizacji miejsc produkcji.

Wniesienie opłaty za certyfikację nie gwarantuje uzyskanie certyfikatu, a jego wydanie jest uzależnione od warunków opisanych w procedurze certyfikacji > sekcja decyzje > wydanie certyfikatu.

Numer konta: Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Kraków nr 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864