Rejestry

Wzory formularzy REJESTRÓW:

REJESTR EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ROŚLINNEJ

wersja pdf

wersja excel


EWIDENCJA TOWAROWA

Cz. 1. Rejestr składowania produktów ekologicznych / z okresu konwersji –wersja pdf

Cz. 2. Rejestr odbiorców/nabywców produktów wprowadzonych na rynek –wersja pdf

wersja excel


REJESTR EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Cz. 1. Rejestr zwierząt przybywających do gospodarstwa rolnego

Cz. 2. Rejestr zwierząt opuszczających gospodarstwo rolne

Cz. 3. Rejestr zwierząt padłych

Cz. 4. Rejestr pasz

Cz. 5. Rejestr wypasu

Cz. 6. Rejestr leczenia chorób i zapobiegania im oraz opieki weterynaryjnej

wersja excel

 

Bezpośredni odnośnik do Wzorów rejestrów dla producentów zamieszczonych na stronie internetowej IJHAR-S.

Przygotowane w Głównym Inspektoracie JHARS wzory nie obejmują wszystkich formularzy, służących do prowadzenia przez ekologicznych producentów rolnych zapisów w zakresie wynikającym z wymagań rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

W chwili obecnej stosowanie przygotowanych wzorów  formularzy rejestrów nie jest obowiązkowe dla producentów ekologicznych. Główny Inspektor JHARS rekomenduje jednak ich wykorzystanie w celu zagwarantowania spełnienia przez producentów wymagań wyżej wymienionych przepisów regulujących zasady produkcji ekologicznej.REJESTR ZAKUPÓW ŚRODKÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ –wersja pdf

REJESTR ZAKUPÓW ŚRODKÓW PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ –wersja pdf