Cennik opłat

Program gwarantowanej jakości żywności mięsa wołowego  „QMP 

Cennik opłat za czynności związane z przeprowadzeniem procesu certyfikacji w BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

Lp. Czynności Brutto PLN
(w tym 23 % VAT)
1 QMP Bydło

Ilość sztuk bydła wpisana na certyfikat

≤ 20 950,00
21-50 1100,00
51-100 1250,00
≥ 100 1500,00
2 QMP Mięso 1450,00*
3 QMP Pasze 1450,00*
 4 QMP Transport  – 1450,00
 5 Kontrola podwykonawcy  – 850,00*

* Płatne przed kontrolą.

Opłaty uwzględniają wszystkie  koszty wynikające z przeprowadzonego procesu certyfikacji poza opłatami dodatkowymi wymienionymi poniżej, tj.:

Lp. Czynności Brutto PLN *
(w tym VAT 23%)
1 Wydanie certyfikatu w wersji językowej innej niż angielska wg kosztów tłumaczenia
2 Przeniesienia prawa własności certyfikatu 650,00
3 Wystawienie dodatkowego certyfikatu 150,00
4 Wydanie duplikatu dokumentu 150,00
 5 Rozszerzenie certyfikatu (w zależności od ilości sztuk bydła wpisanego na certyfikat):
≤ 20 250,00
21-50 300,00
51-100 400,00
≥ 100 600,00

 Informacje dodatkowe:

  1. Cennik nie uwzględnia kosztów badań wyrobów w Laboratoriach akredytowanych (lub referencyjnych).
  2. Opłaty są uiszczane przez wnioskodawcę lub posiadacza certyfikatu, przy czym ich część może być regulowana z góry poprzez przedpłatę w formie zadatku.

Cennik obowiązuje od dnia 03.10.2017

Numer konta:  Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Kraków nr 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864

Uwaga: Informacje o aktualnych opłatach dla admnistratora systemu QMP znajdziecie Państwo na stronie  http://pzpbm.pl/oplaty_QMP