Cennik opłat

Program gwarantowanej jakości żywności „QAFP

Cennik opłat za czynności związane z przeprowadzeniem procesu certyfikacji dla 1 wniosku/1 certyfikatu/1 lokalizacji/1 zakładu/1 zeszytu/1 roku  obowiązujący w BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

Lp. Czynności Brutto PLN (w tym 23% VAT)
1. Hodowla 1738,00
2. Ubój i/lub rozbiór 2434,00
3. Przetwórstwo (do 2 rodzajów wędlin) 2434,00
4. Przetwórstwo (każdy dodatkowo zgłoszony rodzaj wędlin) 100,00
5. Dystrybucja 1934,00

 

 Opłaty uwzględniają wszystkie koszty wynikające z przeprowadzonego procesu certyfikacji poza opłatami dodatkowymi wymienionymi poniżej, tj.:

Opłaty dodatkowe
Lp. Czynności Brutto PLN (w tym 23% VAT)
1. Wydanie certyfikatu w wersji językowej innej niż angielska wg kosztów tłumaczenia
2. Przeniesienia prawa własności certyfikatu 650
3. Wystawienie dodatkowego certyfikatu 150
4. Wydanie duplikatu dokumentu 150
5. Rozszerzenie certyfikatu 150
6. Ponowna ocena ( kontrola /pobór próbek wraz z badaniami ) i/lub przegląd potwierdzający wykonanie działań korygujących wynikających z nałożonych sankcji Opłata jak za certyfikację w prowadzonym procesie certyfikacji

Informacje dodatkowe: 

  1. Cennik nie uwzględnia kosztów badań wyrobów w Laboratoriach akredytowanych (lub referencyjnych).
  2. Opłaty są uiszczane przez wnioskodawcę lub posiadacza certyfikatu, przy czym ich część może być regulowana z góry poprzez przedpłatę w formie zadatku.

Cennik obowiązuje od dnia 03.10.2017

Numer konta: Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Kraków nr 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864