Do pobrania

Przypominamy, że „Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo – w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku”  

Art. 55 ust. 2. Ustawa o środkach ochrony roślin, tekst jednolity z dnia 14.06.2018 r., Dz. U. 2018 poz. 1310)

 

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Jednostki Certyfikującej pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).

ZGŁOSZENIE STOSOWANIA INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN można pobrać tutaj:

Zgłoszenie stosowania Integrowanej produkcji roślin (wyd. 5)

INFORMACJĘ O GATUNKACH I ODMIANACH ROŚLIN UPRAWIANYCH METODAMI INTEGROWANEJ PRODUKCJI (załącznik 1 do Zgłoszenia) można pobrać tutaj:

Załącznik do Zgłoszenia

Przypominamy o obowiązku prawidłowego dokumentowania prowadzenia działań związanych z integrowaną produkcją roślin, m.in. za pomocą notatników IPR:

Notatnik integrowanej produkcji – uprawy sadownicze wersja pdf

Notatnik integrowanej produkcji – uprawy rolnicze wersja pdf

Notatnik integrowanej produkcji – uprawy warzywne wersja pdf

Notatnik integrowanej produkcji – uprawy sadownicze wersja edytowalna docx

Notatnik integrowanej produkcji – uprawy rolnicze wersja edytowalna docx

Notatnik integrowanej produkcji – uprawy warzywne wersja edytowalna docx

METODYKI INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN do pobrania na stronie PIORiN.

Wzór wypowiedzenia umowy o certyfikację umowy o certyfikację w Integrowanej Produkcji Roślin