Opłaty

Producenci  zainteresowani certyfikacją systemy GLOBALG.A.P. informację o opłacie za proces certyfikacji mogą otrzymać tą informację poprzez bezpośredni kontakt z naszą jednostką.  E-mail: sekretariat@biocert.pl ; telefon 12 430 36 06  

Sprawy finansowe związane z certyfikacją usług GLOBALG.A.P. reguluje cennik opłat BC.

Opłaty są uzależnione m.in. od wielkości organizacji, zakresu działalności producenta oraz złożoności procesów produkcji, lokalizacji miejsc produkcji i/lub jednostek postępowania po zbiorze itp.

Płatności w ramach kwoty przeznaczonej dla administratora programu GLOBALG.A.P. są również pobierane przez Biocert Małopolska  i przekazywane do niego na rzecz Producenta.

Wniesienie opłaty za certyfikację nie gwarantuje uzyskanie certyfikatu, a jego wydanie jest uzależnione od spełnienia wymagań certyfikacyjnych.

Numer konta: PNB Paribas Bank Polska S.A. nr 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864