Praca

Aktualne oferty pracy w naszej jednostce certyfikującej znajdują się poniżej. Wymagane dokumenty (CV oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@biocert.pl w temacie wpisując: Rolnictwo ekologiczne, Integrowana produkcja roślin lub Praktykant/Stażysta.

Bardzo prosimy nadsyłane zgłoszenia uzupełnić o klauzulę „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie do celów rekrutacji teraz i w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883)”.


 

Poszukujemy osoby do pracy jako Inspektor rolnictwa ekologicznego. Oferujemy pracę w terenie/biurze.

Od kandydata oczekujemy:

 • Kierunkowego wykształcenia na poziomie co najmniej średnim – rolnicze lub techniczne związane z rolnictwem lub gospodarką żywnościową,
 • Co najmniej dwuletniego doświadczenia zawodowego w pracy związanej z rolnictwem lub gospodarką żywnościową,
 • Uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego – potwierdzonych wpisem do rejestru inspektorów prowadzonego przez GIJHAR-S,
 • Dyspozycyjności i gotowości do pracy w terenie,
 • Bezkonfliktowości oraz komunikatywności,
 • Systematyczności i terminowości.

Dodatkowym autem niewątpliwie będą:

 • Odbyte kursy i szkolenia z zakresu rolnictwa ekologicznego lub gospodarki żywnościowej potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami,
 • Posiadanie własnego samochodu,
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Poszukujemy osoby do pracy jako Inspektor integrowanej produkcji roślin. Oferujemy pracę w terenie/biurze.

Od kandydata oczekujemy:

 • Odpowiednich kwalifikacji, w tym w tym wykształcenia, jakie jest wymagane od osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 554), z uwzględnieniem § 6 ust. 2 i § 13 tego rozporządzenia,
 • Co najmniej rocznego stażu/doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z uprawą lub ochroną roślin/co najmniej rocznego doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z uprawą lub ochroną roślin/co najmniej rocznego doświadczenia w pracy związanej z uprawą lub ochroną roślin w gospodarstwie rolnym,
 • Dyspozycyjności i gotowości do pracy w terenie,
 • Bezkonfliktowości oraz komunikatywności,
 • Systematyczności i terminowości.

Dodatkowym autem niewątpliwie będą:

 • Odbyte kursy i szkolenia z zakresu integrowanej produkcji roślin potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami,
 • Posiadanie własnego samochodu,
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Praktykant/Stażysta 

Jednocześnie zapraszamy studentów do odbycia praktyk.

Absolwentów uczelni wyższych zapraszamy do odbycia stażu w naszej Jednostce Certyfikującej.

Możemy zaoferować:

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.