UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Biocert Małopolska sp. z o.o. pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).Dokumentacja wnioskowa:

ZGŁOSZENIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO 

wersja pdf

wersja excel


OPIS JEDNOSTKI 

plik pdf

plik excel


ROCZNY PLAN PRODUKCJI

Plan produkcji roślinnej plik pdf   Nowy formularz 2019 

Plan produkcji zwierzęcej plik pdf   Nowy formularz 2019 

Plan produkcji roślinnej  wersja excel Link Nowy formularz 2019 

Plan produkcji zwierzęcej  wersja excel Link Nowy formularz 2019 

Roczny plan produkcji dostępny jest także w programie AgroSystem firmy CeeS (www.doplaty.pl)Pozostałe formularze:

INFORMACJA NA TEMAT PRZEJĘTYCH DZIAŁEK 

plik pdf


WZORY PEŁNOMOCNICTW DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

Pełnomocnictwo do reprezentowania tylko podczas kontroli dla osób fizycznych –wersja pdf

Pełnomocnictwo do reprezentowania we wszelkich sprawach dla osób fizycznych –wersja pdf 


WNIOSEK O ROZSZERZENIE CERTYFIKATU 

produkcja roślinna P-05-1 wyd.1 z 15.03.2019  Nowy formularz 2019 

produkcja zwierzęca  P-05-2 wyd.1 z 15.03.2019 Nowy formularz 2019 


FORMULARZ WYPOWIEDZENIA UMOWY plik pdfWzory formularzy REJESTRÓW:

REJESTR EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ROŚLINNEJ

wersja pdf

wersja excel


EWIDENCJA TOWAROWA

Cz. 1. Rejestr składowania produktów ekologicznych / z okresu konwersji –wersja pdf

Cz. 2. Rejestr odbiorców/nabywców produktów wprowadzonych na rynek –wersja pdf

wersja excel


REJESTR EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Cz. 1. Rejestr zwierząt przybywających do gospodarstwa rolnego

Cz. 2. Rejestr zwierząt opuszczających gospodarstwo rolne

Cz. 3. Rejestr zwierząt padłych

Cz. 4. Rejestr pasz

Cz. 5. Rejestr wypasu

Cz. 6. Rejestr leczenia chorób i zapobiegania im oraz opieki weterynaryjnej

wersja excel


REJESTR ZAKUPÓW ŚRODKÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ –wersja pdf

REJESTR ZAKUPÓW ŚRODKÓW PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ –wersja pdf