Cennik opłat

Program gwarantowanej jakości żywności „QAFP

Cennik opłat za czynności związane z przeprowadzeniem procesu certyfikacji dla 1 wniosku/1 certyfikatu/1 lokalizacji/1 zakładu/1 zeszytu/1 roku  obowiązujący w BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

Lp. Czynności Wartość netto PLN Wartość brutto PLN
1 Hodowla 1626,02 2000,00
2 Ubój i/lub rozbiór 2200,00 2706,00
3 Przetwórstwo (do 2 rodzajów wędlin) 2200,00 2706,00
4 Przetwórstwo (każdy dodatkowo zgłoszony rodzaj wędlin) 100,00 123,00
5 Dystrybucja 1620,00 1992,60

 

 Opłaty uwzględniają wszystkie koszty wynikające z przeprowadzonego procesu certyfikacji poza opłatami dodatkowymi wymienionymi poniżej, tj.:

Opłaty dodatkowe
Lp. Czynności Brutto PLN (w tym 23% VAT)
1 Wydanie certyfikatu w wersji językowej innej niż angielska wg kosztów tłumaczenia
2 Przeniesienia prawa własności certyfikatu 650
3 Wystawienie dodatkowego certyfikatu 150
4 Wydanie duplikatu dokumentu 150
5 Rozszerzenie certyfikatu 150
6 Ponowna ocena ( kontrola /pobór próbek wraz z badaniami ) i/lub przegląd potwierdzający wykonanie działań korygujących wynikających z nałożonych sankcji Opłata jak za certyfikację w prowadzonym procesie certyfikacji

Informacje dodatkowe: 

  1. Cennik nie uwzględnia kosztów badań wyrobów w Laboratoriach akredytowanych (lub referencyjnych).
  2. Opłaty są uiszczane przez wnioskodawcę lub posiadacza certyfikatu, przy czym ich część może być regulowana z góry poprzez przedpłatę w formie zadatku.

Numer konta: 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864  Bank BGŻ BNP Paribas S.A.