dla 1 wniosku/1 certyfikatu/1 produktu/1 roku za czynności związane z certyfikacją produktów na zgodność z zatwierdzoną specyfikacją

(znak Jakość Tradycja)

Lp. Czynności (certyfikacja/nadzór) Netto PLN
1. Certyfikacja 1 produktu 1200
2. Certyfikacja każdego kolejnego produktu* 400

Opłaty dodatkowe

1. Koszt tłumaczeń Wg kalkulacji wynikowej
2. Koszty delegacji służbowych Wg kosztów wynikowych
3. Przeniesienie prawa własności certyfikatu 500
4. Wydanie duplikatu dokumentu 100
5. Wystawienie dodatkowego certyfikatu 100

 

*Przy założeniu, że wszystkie procesy są prowadzone w ramach jednej kontroli.

Proces certyfikacji obejmuje:

– przyjęcie i weryfikację dokumentacji wnioskowej,

– kontrolę zakładu,

– przegląd dokumentacji, w tym wyników kontroli,

– wydanie decyzji w sprawie certyfikacji,

– nadzór nad wydanym certyfikatem

 

Cennik nie uwzględnia kosztów badań wyrobów w laboratoriach akredytowanych.

 

Numer konta:

Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Kraków nr 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864

Cennik obowiązuje od 01.01.2017 r.