Certyfikaty producentów ekologicznych

Lista certyfikatów została rozdzielona na następujące grupy:

  1. Produkcja ekologiczna roślinna i zwierzęca
  2. Zbiór ze stanu naturalnego
  3. Przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu, import produktów ekologicznych
  4. Dystrybutorzy
  5. Akwakultura
  6. Pszczelarstwo

Formularz wniosku o udostępnienie danych i informacji o producentach prowadzących produkcję metodami ekologicznymi znajduje się w zakładce “Do pobrania”.