O nas

BioCert Małopolska Sp. z o.o. jest jednostką certyfikującą działająca na terenie całego kraju, spełniającą wymagania normy PN – EN ISO/IEC 17065:2013 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikacyjnych wyroby, procesy i usługi.

  • posiadającą upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym,
    nr identyfikacyjny – PL-EKO-05.

 

Decyzja z dnia 26 czerwca 2012 r.

Decyzja z dnia 26 czerwca 2012 r.

Zaświadczenie z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Zaświadczenie z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Decyzja z dnia 8 stycznia 2009 r.

Decyzja z dnia 8 stycznia 2009 r.

Decyzja z dnia 18 maja 2005 r.

Decyzja z dnia 18 maja 2005 r.

 

  • posiadającą upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających Chronioną Nazwę Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Świadectwo Specyficznego Charakteru (Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność) ze specyfikacją w pełnym zakresie określonym w punkcie 4.8 Programu Akredytacji Jednostek Certyfikujących Produkty Tradycyjne i Regionalne; numer identyfikacyjny OZ/jc-04/2007/PL.
Decyzja z dnia 2 lipca 2007 r.

Decyzja z dnia 2 lipca 2007 r.

 

  • posiadającą upoważnienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin.

Decyzja z dnia 24 lipca 2015 r.

Decyzja z dnia 24 lipca 2015 r.

 

  • akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji produkcji rolniczej prowadzonej metodami ekologicznymi.
Certyfikat akredytacji AC 119

Aktualny zakres akredytacji znajdujący się na stronie Polskiego Centrum Akredytacji:

 ZAKRES AKREDYTACJI


Dysponujemy rzetelną i aktualną informacją o sposobie przekształcenia produkcji rolnej na produkcję prowadzoną metodami ekologicznymi.

Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania zgłaszane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście w naszym biurze, gdzie jesteście Państwo zawsze mile widziani.

Zainteresowanym producentom przesyłamy odpowiednie materiały informacyjne.