UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Jednostki Certyfikującej pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).

 

  1. Dokumentacja wnioskowa oraz wzory pozostałych formularzy – w celu pobrania dokumentacji wnioskowej oraz wzorów innych dokumentów należy wybrać odpowiednią kategorię produkcji: 
Rolnictwo ekologiczne:

Produkcja roślinna, zwierzęca

Pszczelarstwo

Akwakultura

Zbiór ze stanu naturalnego

Przetwórstwo, obrót

Import

Integrowana produkcja

2. Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym

Formularz “Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”    – wersja pdf

wersja excel

3. Odstępstwa od zasad w rolnictwie ekologicznym

Formularze wniosków o odstępstwa od zasad w rolnictwie ekologicznym

4. Informacje na temat producentów prowadzących produkcję metodami ekologicznymi wyszukać można w zakładce “Wykaz certyfikatów”

Leave a Reply