ZAWIADOMIENIE O INCYDENCIE

Szanowni Państwo,
działając na podstawie art. 34 RODO informujemy o naruszeniu ochrony danych osobowych w Spółce Biocert Małopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
W wyniku ataku hakerskiego, doszło do zaszyfrowania danych plików ransomware oraz zaszyfrowania danych na serwerze BACKUP o czym Spółka niezwłocznie zawiadomiła Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz stosowne organy ścigania, równolegle prowadząc wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Na chwilę obecną, nie stwierdzono „wycieku danych”, aczkolwiek charakterystyka ataku hakerskiego typu ransomware, dopuszcza taką ewentualność.
Konsekwencjami ewentualnego „wycieku” danych osobowych może być w szczególności utrata poufności danych osobowych. Powyższe może skutkować wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane dotyczą poprzez użycie danych przez osoby nieuprawnione do działań takich jak na przykład wysyłka spamu, phishing (czyli podszywanie się pod inny podmiot, np. bank celem wyłudzenia danych logowania), uzyskanie przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytów w instytucjach pozabankowych, uzyskanie dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobie, której dane naruszono, korzystanie z praw obywatelskich osoby, której dane naruszono, np. wykorzystanie danych do oddania głosu w głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego, wyłudzenie ubezpieczenia.
W celu zmniejszenia ewentualnych negatywnych skutków potencjalnie możliwego „wycieku danych” rekomendujemy Państwu zwracanie szczególnej uwagi na to od kogo pochodzą przychodzące do Państwa wiadomości elektroniczne, nie otwieranie załączników do wiadomości e-mail od nieznanych nadawców. Jednocześnie zalecamy założenia konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej i sugerujemy zachowanie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu.
W razie pytań dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Panią Beatą Pietrzyk pod adresem e-mail: rodo@biocert.pl, adres korespondencyjny 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A, telefonicznie pod numerem: 12 430-36-06

Beata Pietrzyk – Prezes Zarządu
Biocert Małopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Comments are closed