Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/25

Szanowni Państwo,

Informujemy, że opublikowane zostało Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/25 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich.

Link: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/25