Aktualizacja! – Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”

Szanowni Państwo,

informujemy, że Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, tj.

  • gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
  • chronionych nazw pochodzenia;
  • chronionych oznaczeń geograficznych;
  • rolnictwa ekologicznego;
  • ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;

oraz krajowych systemów jakości, tj.

  • Jakość Tradycja;
  • Quality Meat Program (QMP);
  • „Quality Assurance for Food Products”- „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”;
  • „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”;
  • „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.

W ramach działania rolnicy, którzy byli certyfikowani w ramach Systemu QAFP mogą wystąpić o zwrot kosztów poniesionych na certyfikację.

Termin składania wniosków: od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie: http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci

 

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>