Zmiany w prawie – rolnictwo ekologiczne

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianach w przepisach prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego. Zmiana dotyczy opublikowania Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/1584 z dnia 22 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.  Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce przepisy prawne. Zachęcamy do zapoznania się.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>