Dofinansowanie! – Nowy termin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”

Szanowni Państwo, 

Informujemy,że  Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,  ogłosił kolejny nabór wniosków nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, tj.:

  • rolnictwa ekologicznego;
  • gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
  • chronionych nazw pochodzenia;
  • chronionych oznaczeń geograficznych;
  • ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich.

Termin składania wniosków: od 27 listopada 2018 r. do 28 grudnia 2018 r.Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie: http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci

 

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>