Informacje ogólne

Bio Suisse

Bio Suisse jest właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego Bud. Standardy Bio Suisse to prywatne wymagania prawne oraz wytyczne które  wykraczają pod istotnymi względami poza minimum wymagań prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego w UE (Regulacja 834/2007 lub jej  odpowiednik).

Producenci prowadzący działalność poza granicami Szwajcarii, którzy chcą dostarczać swoje produkty do tego kraju mogą, pod warunkiem  spełnienia wymagań,  uzyskać certyfikat Bio Suisse.