Do pobrania

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Biocert Małopolska sp. z o.o. pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).Dokumentacja wnioskowa:

Wniosek o certyfikację w Bio Suisse

F P-11-01 wyd 1 z 30.06.2018 wniosek o cert. Bio suisse

 


 Standardy Bio Suisse oraz logo

Standardy oraz logo Bio Suisse Organic można pobrać bezpośrednio na stronie https://www.bio-suisse.ch/en/downloads.php


WZORY PEŁNOMOCNICTWA 

dokumenty zostaną uzupełnione w późniejszym czasie