Opłaty

Producenci ekologiczni zainteresowani certyfikacją Bio Suisse w celu uzyskania informacji o opłacie za proces certyfikacji mogą otrzymać tą informację poprzez bezpośredni kontakt z naszą jednostką.

Opłata jest zależna od wielkości gospodarstwa oraz ilości produktów zgłaszanych do certyfikacji

W przypadku kiedy producent  nie posiada odbiorcy (importera Bio Suisse)  w Szwajcarii opłata za certyfikację może ulec zmianie.

Numer konta: Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Kraków nr 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864