Cennik opłat

Cennik opłat za certyfikację (w tym kontrolę) gospodarstwa rolnego prowadzącego produkcję metodami ekologicznymi w Biurze Certyfikacji BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. w Krakowie.

 

Cennik za certyfikację w roku 2015:

 

Powierzchnia UR gospodarstwa [ha]* Do 5,0 5,01- 10,00 10,01-20,00 20,01-50,00 50,01-100,00 Powyżej 100,00
Opłata za certyfikację**

( w tym zaliczka) [zł]

690 890 1090 1250 1300 1390

 

*) Gospodarstwo rozumiane jako odrębna jednostka produkcyjna, której grunty położone są w obrębie jednego województwa.

**) W przypadku odległości większych niż 100 km pomiędzy użytkami rolnymi gospodarstwa, bądź położenia w różnych województwach Biocert Małopolska Sp. z o.o. dolicza dodatkową opłatę za kontrolę każdej następnej części gospodarstwa w wysokości 300 zł.

 


Numer konta:

Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Kraków nr 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864