O nas

BioCert Małopolska Sp. z o.o. jest jednostką certyfikującą działająca na terenie całego kraju, spełniającą wymagania normy PN – EN 45011:2000,

 • posiadającą upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym,
  nr identyfikacyjny – PL-EKO-05.
 • posiadającą upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających Chronioną Nazwę Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Świadectwo Specyficznego Charakteru (Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność) ze specyfikacją w pełnym zakresie określonym w punkcie 4.8 Programu Akredytacji Jednostek Certyfikujących Produkty Tradycyjne i Regionalne; numer identyfikacyjny OZ/jc-04/2007/PL.

  Zaświadczenie

  PL-EKO-05

  numer identyfikacyjny

  numer identyfikacyjny

   

   

   

   

 • akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji produkcji rolniczej prowadzonej metodami ekologicznymi

  certyfikat akredytacji

  certyfikat akredytacji

  zakres akredytacji s.1

  zakres akredytacji s.1

  zakres akredytacji s.2

  zakres akredytacji s.2

  zakres akredytacji s.3

  zakres akredytacji s.3

  zakres akredytacji s.4

  zakres akredytacji s.4

   

   

   

   


Dysponujemy rzetelną i aktualną informacją o sposobie przekształcenia produkcji rolnej na produkcję prowadzoną metodami ekologicznymi.

Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania zgłaszane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście w naszym biurze, gdzie jesteście Państwo zawsze mile widziani.

Zainteresowanym producentom przesyłamy odpowiednie materiały informacyjne.