17 marca 2017 r. – nieczynne

Chcielibyśmy poinformować, że ze względu na zaplanowane szkolenie w dniu 17 marca 2017 r. Jednostka Certyfikująca Biocert Małopolska Sp. z o.o. będzie nieczynna. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Wnioski o pomoc można składać od 2 listopada 2016 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można będzie składać w oddziałach terenowych Agencji Rynku Rolnego w terminie od 2 listopada 2016 r. do 31 …czytaj dalej

Światowe Dni Młodzieży 25-29 lipca 2016 r. – NIECZYNNE

 

Szanowni Państwo!

W związku z odbywającymi się w ostatnim tygodniu lipca w Krakowie Światowymi Dniami Młodzieży oraz planowanymi na ten czas zmianami w organizacji ruchu biuro jednostki certyfikującej Biocert Małopolska w okresie 25-29 lipca 2016 r. będzie nieczynne. W pilnych sprawach przewidujemy dla Państwa dyżur telefoniczny pod nr tel. (12) 430-36-06. Bardzo prosimy o …czytaj dalej

Zmiana ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

Informujemy, że opublikowana została:

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Bezpośredni odnośnik do tekstu rozporządzenia znajdą Państwo w menu Podstawy prawne w zakładce Produkty tradycyjne i regionalne (dział Certyfikacja).

Katalog sankcji w rolnictwie ekologicznym – WAŻNE!

Informujemy, że opublikowane zostało:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym

Bezpośredni odnośnik do tekstu rozporządzenia znajdą …czytaj dalej

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2016/673

Informujemy, że opublikowane zostało:

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/673 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zmiany w załączniku II, VI …czytaj dalej

ROLNICTWO EKOLOGICZNE: Plany produkcji do 15 czerwca 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że termin składania dokumentów przez producentów ekologicznych:

Roczny plan produkcji roślinnej – 2016 rok, Roczny plan produkcji zwierzęcej – 2016 rok

został przedłużony do 15 czerwca 2016 r.

 

25 marca 2016 r. – nieczynne

Chcielibyśmy poinformować, że w dniu 25 marca 2016 r. (Wielki Piątek) Jednostka Certyfikująca Biocert Małopolska Sp. z o.o. będzie nieczynna. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Życzenia Wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

pragniemy życzyć Państwu,

aby wiosenna atmosfera, wiara i miłość

nie opuszczały Państwa przez cały rok.

4 marca 2016 r. – nieczynne

Chcielibyśmy poinformować, że ze względu na zaplanowane szkolenie w dniu 4 marca 2015 r. Jednostka Certyfikująca Biocert Małopolska Sp. z o.o. będzie nieczynna. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.